Cookies 馃崻

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Meet Me at the Lighthouse

14 - 17 november 2024 Schiermonnikoog

Ixiar Rozas Elizalde

Een van de schrijvers die via Leeuwarden UNESCO City of Literature deelneemt aan het programma kleine talen. Ixiar komt uit Baskenland (Spanje).

Ixiar Rozas Elizalde NLD

De stem, taal en haar klanken zijn de werkterreinen van Ixiar Rozas Elizalde. Haar teksten, essays en materiaal zijn in verschillende landen en talen gepubliceerd. Ze beoefent schrijven als een compositie, als een plaats van observatie en een topografie van bewustzijn, open voor andere artistieke talen. Haar creaties richten zich op een zoektocht naar compositie door middel van ritme, een klank die zich bevindt in de golvingen die ontstaan tussen woorden, adem, tempo, geest, luisteren en geluid. Twee van haar boeken doorkruisen de ervaring van de horizon op een plek van eilanden en vuurtorens. Haar werken:聽Negutegia聽(2006, Pamiela; 2009, Itaca),聽Ejercicios de ocupaci贸n. Afectos, vida y trabajo聽(2015, met Q. Pujol, Pol铆grafa), Beltzuria (2014, Pamiela; 2017, Enclave), 20.20 (2016, met M. Salgado),聽Unisonoa聽(2020, Pamiela; Bandcamp),聽Sonar la voz. 9 ensayos y 9 partitura聽(2022, Consonni). Ixiar Rozas Elizalde maakt deel uit van AZALA en van het project Borradores del Futuro. In de loop der jaren heeft ze samengewerkt met talloze kunstenaars, choreografen en denkers van over de hele wereld. Ze heeft een PhD in Fine Arts en is professor in artistieke educatie en van masteropleidingen waarin ze de grenzen van het schrijven en manieren om met po毛zie en verbeelding te werken, probeert te verleggen.

Ixiar Rozas Elizalde ENG

The voice, language and its sounds are Ixiar Rozas Elizalde鈥檚 areas of work, and her texts, essays and materials have been published in various countries and languages. She sees聽writing as a composition, as a place of observation and a topography of consciousness, open to other artistic languages. Her creations focus on a search for composition through rhythm, a sound located in the undulations that are generated between words, breath, pace, mind, listening and sound. Two of her books traverse the experience of the horizon in a place of islands and lighthouses. Her works include:聽Negutegia聽(2006, Pamiela; 2009, Itaca),聽Ejercicios de ocupaci贸n. Afectos, vida y trabajo聽(2015, with Q. Pujol, Pol铆grafa),聽Beltzuria聽(2014, Pamiela; 2017, Enclave),聽20.20聽(2016, with M. Salgado),聽Unisonoa聽(2020, Pamiela; Bandcamp),聽Sonar la voz. 9 ensayos y 9 partitura聽(2022, Consonni). Ixiar Rozas Elizalde is a part of the AZALA space and of the Borradores del Futuro project. Over the years, she has collaborated with numerous artists, choreographers and thinkers from all over the world. She has a PhD in Fine Arts and is professor of artistic education and master's programmes in which she tries to expand the limits of writing and ways of working with poetry and imagination.

Ixiar Rozas Elizalde FRL

De stim, taal en har klanken binne wurktereinen fan Ixiar Rozas Elizalde. Har teksten, essays en materiaal binne yn ferskate lannen en talen publisearre. Se beoefenet skriuwen as in komposysje, as in plak fan observaasje en in topografy fan bewustwiezen, iepen foar oare artistike talen. Har kreaasjes rjochtsje harren op in syktocht nei komposysje troch middel fan ritme, in klank dy鈥檛 plak hat yn golvingen dy鈥檛 没nstean tusken wurden, adem, tempo, geast, l煤sterje en l没d. Twa fan har boeken trochkruse de 没nderfining fan de horizon op in plak fan eilannen en fjoertuorren. Sy skreau 没nder oaren: Negutegia聽(2006, Pamiela; 2009, Itaca),聽Ejercicios de ocupaci贸n. Afectos, vida y trabajo聽(2015, met Q. Pujol, Pol铆grafa), Beltzuria (2014, Pamiela; 2017, Enclave), 20.20 (2016, met M. Salgado),聽Unisonoa聽(2020, Pamiela; Bandcamp),聽Sonar la voz. 9 ensayos y 9 partitura聽(2022, Consonni). Ixiar Rozas Elizalde makket part 煤t fan AZALA en fan it projekt Borradores del Futuro. Yn 鈥榚 rin fan 鈥榚 jierren hat sy gearwurke mei ferskate keunstners en goreografen en tinkers fan oer de hiele wr芒ld. Sy hat in doktoraat yn Fine Arts en is professor yn artisike edukaasje en fan masteropliedingen d锚r鈥檛 se de grinzen fan it skriuwen en de wize om mei po毛zij en ferbylding te wurken, probearret te ferlizzen.


Foto: Arnaitz Rubio