Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Meet Me at the Lighthouse

14 - 17 november 2024 Schiermonnikoog

Tialda Hoogeveen

Tialda Hoogeveen is journalist, redacteur en schrijver. Om kinderen enthousiast te maken voor boeken en verhalen werkte ze een aantal jaren als Schoolschrijver aan Friese basisscholen. In 2023 werd ze benoemd tot ‘Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân’. Hoogeveen schreef verschillende boeken voor kinderen en volwassenen. Onlangs verzorgde ze de Friese vertaling van het Oekraïnse prentenboek ‘Maia en har freonen’ en verscheen van haar hand ‘Abe en de Aardichman’, een verhaal over verlies en loslaten, met illustraties van Yke Reeder. ‘Abe en de Aardichman’ werd geselecteerd voor de White Ravens 2023.

Tialda Hoogeveen is sjoernalist, redakteur en skriuwer. Om bern entûsjast te meitsjen foar boeken en ferhalen wurke se in oantal jierren as Skoalskriuwer oan de Fryske basisskoallen. Yn 2023 waard se beneamd ta ‘Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân’. Hoogeveen skreau ferskate boeken foar bern en folwoeksenen. Koartlyn fersoarge se de Fryske oersetting fan it Oekraynske printeboek ‘Maia en har freonen’ en ferskynde fan har hân ‘Abe en de Aardichman’, in ferhaal oer ferlies en loslitte, mei yllustraasjes fan Yke Reeder. ‘Abe en de Aardichman’ waard selektearre voor de White Ravens 2023.

Tialda Hoogeveen is a journalist, editor and writer. To get children excited about books and stories, she worked for a number of years as a school writer at Frisian primary schools. In 2023 she was appointed 'Children's book ambassador for Fryslân'. Hoogeveen wrote several books for children and adults. She recently provided the Frisian translation of the Ukrainian picture book 'Maia en har freonen' and published 'Abe en de Aardichman', a story about loss and letting go, with illustrations by Yke Reeder. 'Abe and the Aardichman' was selected for the 2023 White Ravens.

Foto: Natalia Balanina