Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Meet Me at the Lighthouse

14 - 17 november 2024 Schiermonnikoog

Kleine Talen | Small languages, big stories

10 Nov - 16:00 De Stag - Langestreek 23, 9166 LA Schiermonnikoog

Kleine talen zijn uniek, maar worden soms ook bedreigd in het voortbestaan. Het Fries is daar een voorbeeld van. Wat maakt een taal tot een kleine taal? Een literair programma over de kracht van overlevering. In samenwerking met Leeuwarden City of Literature in het kader van LitUp, met internationale schrijvers Ixiar Rozas Elizalde, Pia Prezelj en Paco Inclán. Zij gaan in gesprek met Mathijs Sanders en dragen voor, evenals Tsead Bruinja. Dyami Millarson heeft onderzoek gedaan naar de Schiermonnikoger taal en houdt zich in het algemeen bezig met het behoud van talen die dreigen te verdwijnen. In dit programma vertelt hij over het belang van behoud en overlevering van talen.

Let op, dit programma is in het Engels.

Small languages ​​are unique, but their survival is sometimes threatened. The Frisian language is an example of this.What makes a language a minor language? A literary program about the power of tradition. In collaboration with Leeuwarden City of Literature in the context of LitUp, with international writers Ixiar Rozas Elizalde, Pia Prezelj and Paco Inclán. They will have a conversation with Mathijs Sanders, and recite, as will Tsead Bruinja. Dyami Millarson has conducted research into the Schiermonnikoger language and is generally concerned with the preservation of languages ​​that are in danger of disappearing. In this program he talks about the importance of preserving and passing on languages.

Please note, this program is in English.

Lytse talen binne unyk, mar wurde ek bedrige yn harren bestean. It Frysk is dêr in foarbyld fan. Wat makket in taal in lytse taal? In literêr programma oer de kracht fan de oerlevering. Yn gearwurking mei Leeuwarden City of Literature yn it ramt fan LitUp, mei ynternasjonale skriuwers Ixiar Rozas Elizalde, Pia Prezelj en Paco Inclán. Sy geane yn petear mei Mathijs Sanders en drage foar, lykas Tsead Bruinja. Dyami Millarson hat ûndersyk dien nei de Skiermûntseager taal en hâldt him yn it algemien dwaande mei it behâld fan talen dy't driigje te ferdwinen. Yn dit programma fertelt hy oer it belang fan behâld en oerlevering fan talen.

Goed om te witten; dit programma is yn it Ingelsk.

Wil je meerdere tickets tegelijk kopen?

Klik hier om naar de volledige shop te gaan met alle tickets voor het festival.

Artiesten